WIE KAN IK HELPEN?

Voor de meeste mensen is de belangrijkste reden om een arts voor homeopathie te bezoeken dat zij “niet lekker in hun vel zitten”. Eigenlijk is in principe elke aandoening, zowel psychisch als lichamelijk, homeopathisch goed te behandelen. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat niet in alle gevallen volledige genezing te bereiken is.

Een arts voor homeopathie behandelt geen kwalen, maar de mens met die kwalen. Zelfs bij ernstige aandoeningen, zoals kanker of een vergevorderde toestand van een chronische ziekte kan homeopathie vaak opmerkelijke verbetering geven.

Hieronder volgen een aantal aandoeningen waarmee veel ervaring bestaat en waarbij homeopathie werkzaam kan zijn:

 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Burnout
 • Depressieve gevoelens (ook na de bevalling)
 • Klachten waarvoor na onderzoek geen verklaring is gevonden
 • Gewrichtsaandoeningen
 • Fibromyalgie
 • Premenstruele klachten
 • Klachten in de zwangerschap of in het kraambed
 • Gedragsproblemen bij kinderen
  (ADHD, autisme, gevolgen van pesten op school)
 • Leerproblemen
 • Paniekstoornissen, Hyperventilatie
 • Post-traumatisch stress syndroom

Sinds de introductie van de lanthaniden (een groep tot voor kort in de homeopathie onbekende metalen) zijn er ook heel bemoedigende resultaten met de behandeling van auto-immuunziekten (multiple sclerose, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, reuma etc.) Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van een homeopathische behandeling. In bijgaande tabel vindt u een aantal aandoeningen, waarbij met RCT’s (dat zijn dubbelblind uitgevoerde onderzoeken waarbij aangetoond kan worden of een methode werkzaam is of niet) is aangetoond dat homeopathie effectief is.

Minstens 2 RCT’s
met positieve resultaten
Eén RCT
met positief resultaat
AstmaAngststoornissen
Diarree bij kinderenADHD
FibromyalgieIrritable Bowel Syndrome
GriepMigraine
SpierpijnArtrose
Otitis mediaPremenstrueel syndroom
Diverse pijnklachten 
Bijwerkingen van radiotherapie 
Gewrichtscontusies 
Luchtweginfecties / sinusitis