HOMEOPATHISCH ARTS NIJMEGEN

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een ruim twee eeuwen oude, door de Duitse arts Hahnemann (1755 – 1843) ontwikkelde vorm van geneeskunde. Homeopatisch arts Nijmegen gaat uit van het gelijkheidsbeginsel (het z.g. “similiaprincipe”), dat wil zeggen dat een stof die bij iemand bepaalde verschijnselen kan oproepen, die zelfde verschijnselen ook kan genezen. Er wordt in de homeopathie gewerkt met sterk verdunde geneesmiddelen.

Alleen als het bij u passende middel aan u wordt voorgeschreven oefent het middel een langdurige en krachtige werking op u uit. Elk ander middel zal slechts kortere tijd werken en, misschien wel op korte termijn, maar niet op lange termijn uw klachten verbeteren. Een homeopathisch arts zal daarom vrijwel altijd tijdens het consult boeken zoals het repertorium en materica medica en zo nodig een homeopathisch analyse computerprogramma raadplegen. Uiteindelijk gaat het er om dat u juist die middelen voorgeschreven krijgt, die volledig bij u en uw probleem passen.

Het homeopathisch consult

Bij de homeopathische behandeling van ziekte wordt niet alleen naar de klacht, maar naar de hele mens gekeken. Niet zozeer naar de organen afzonderlijk als wel naar het totale functioneren van de mens, inclusief zijn geestelijk functioneren.
Door herstel van het natuurlijk evenwicht zal de homeopathische behandeling uw welbevinden verbeteren. Het kan ervoor zorgen dat u in de toekomst minder vaak ziek wordt. Uw eigen weerstand functioneert dan beter en u wordt minder afhankelijk van geneesmiddelen.
Dit hele proces kan langzaam verlopen wanneer de klachten al lang bestaan.

Bij ieder consult wordt uw gezondheidstoestand beoordeeld. Tijdens het consult wordt zo nodig lichamelijk onderzoek verricht en eerst een reguliere medische diagnose gesteld. Bij huidklachten wordt de huid bekeken en beschreven. Bij hoest en kortademigheid worden hart en longen beluisterd, bij buikklachten buikonderzoek gedaan, uw bloeddruk wordt gemeten etc. Bijvoorbeeld bij kinderen met chronische verkoudheden worden onder andere hart en longen beluisterd, de keel en oren onderzocht.

Wilt u meer weten over het homeopathisch consult? Klik dan hier.

Wie kan ik helpen?

Wie kan ik helpen? Voor de meeste mensen is de belangrijkste reden om een homeopathisch arts te bezoeken dat zij “niet lekker in hun vel zitten”. Eigenlijk is in principe elke aandoening, zowel psychisch als lichamelijk, homeopathisch goed te behandelen. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat niet in alle gevallen volledige genezing te bereiken is. Homeopathisch arts Nijmegen behandelt geen kwalen, maar de mens met die kwalen.

Hieronder volgen een aantal aandoeningen waarmee veel ervaring bestaat en waarbij homeopathie werkzaam kan zijn: Homeopathisch arts Nijmegen

 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Burnout
 • Depressieve gevoelens (ook na de bevalling)
 • Klachten waarvoor na onderzoek geen verklaring is gevonden
 • Gewrichtsaandoeningen
 • Fibromyalgie
 • Premenstruele klachten
 • Klachten in de zwangerschap of in het kraambed
 • Gedragsproblemen bij kinderen
  (ADHD, autisme, gevolgen van pesten op school)
 • Leerproblemen
 • Paniekstoornissen, Hyperventilatie
 • Post-traumatisch stress syndroom

Contact

Heeft u vragen of wilt u weten wat Homeopathie Culemborg voor u kan betekenen? Kijk dan ook even bij de veelgestelde vragen of neem gerust contact op.

 

ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE CULEMBORG

Artsenpraktijk voor Homeopathie
Godfried Bomansstraat 2
4103 WR Culemborg

0345- 476515

TELEFONISCH SPREEKUUR
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur.

Bij geen gehoor, spreek uw naam en telefoonnummer in op het antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.