HOMEOPATHIE ZIJDERVELD

Wat is homeopathie?

Homeopathie is de geneeswijze die twee eeuwen geleden door de Duitse arts Hahnemann is ontwikkeld en die berust op het zogenaamde gelijksoortigheidbeginsel (similiaprincipe). Dat wil zeggen dat Hahnemann ontdekte (of eigenlijk herontdekte, want het was in de oudheid al bekend) dat een stof die bepaalde ziekteverschijnselen kan oproepen diezelfde ziekteverschijnselen ook kan genezen. Zo kan bijvoorbeeld een ui verschijnselen oproepen die lijken op een neusverkoudheid met niezen en traanogen , terwijl het homeopathisch middel allium cepa (gemaakt van de ui) een verkoudheid met dezelfde neusklachten kan genezen. Tegenwoordig beschikken wij over ongeveer 3000 homeopathische geneesmiddelen. De kunst van arts voor homeopathie is. om voor zijn/haar patiënt die middelen te zoeken die passen als een sleutel op een slot bij zijn/haar klachten.

Wat kan ik van een homeopathische behandeling verwachten?

homeopathie Zijderveld

Tijdens het eerste consult, waarvoor anderhalf uur of meer tijd gereserveerd wordt, vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats over uw huidige klachten, klachten in het verleden, ziekte en operaties in het verleden, ziekte in de familie, gebruik van medicatie etc. Daarnaast zijn gegevens over uw constitutie belangrijk : hoe is uw eetpatroon, hoe is uw slaap, hoe zijn ontlasting en urinelozing, bent u warmelijk of kouwelijk, hoe is uw transpiratie, bent u gevoelig voor weers- of seizoensinvloeden? Daana komen aspecten over karakter en gewoontes aan de orde, en hoe uw psychische gesteldheid is. Indien nodig volgt aansluitend een lichamelijk onderzoek. Dit alles is nodig om een zo volledig mogelijk beeld van u te krijgen om naast de reguliere diagnose(s), ook tot een homeopathische diagnose te komen.

Aan het eind van het consult wordt een middel voorgeschreven en een vervolgafspraak gemaakt, meestal voor een maand na het eerste consult. Tijdens vervolgconsulten zal het vorige consult en het resultaat van het voorgeschreven middelen geëvalueerd worden. Zo nodig zal het probleem aan de hand van de nieuwe situatie opnieuw verder worden uitgediept. Bij een klein probleem zal dit meestal niet meer dan 3 of 4 consulten in beslag nemen. Bij een ernstig of chronisch probleem moet u rekenen op een behandelduur van een half jaar tot een jaar, waarbij consulten eenmaal per maand tot twee maanden gebruikelijk zijn.

Wilt u meer weten over het homeopathisch consult? Klik dan hier.

Wie kan ik helpen?

Wie kan ik helpen? Voor de meeste mensen is de belangrijkste reden om een homeopathisch arts te bezoeken dat zij “niet lekker in hun vel zitten”. Eigenlijk is in principe elke aandoening, zowel psychisch als lichamelijk, homeopathisch goed te behandelen. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat niet in alle gevallen volledige genezing te bereiken is. Homeopathie Zijderveld behandelt geen kwalen, maar de mens met die kwalen.

Hieronder volgen een aantal aandoeningen waarmee veel ervaring bestaat en waarbij homeopathie Zijderveld werkzaam kan zijn:

 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Burnout
 • Depressieve gevoelens (ook na de bevalling)
 • Klachten waarvoor na onderzoek geen verklaring is gevonden
 • Gewrichtsaandoeningen
 • Fibromyalgie
 • Premenstruele klachten
 • Klachten in de zwangerschap of in het kraambed
 • Gedragsproblemen bij kinderen
  (ADHD, autisme, gevolgen van pesten op school)
 • Leerproblemen
 • Paniekstoornissen, Hyperventilatie
 • Post-traumatisch stress syndroom

Afspraken, tarieven en betalingen

Voor afspraken kunt u inspreken op het antwoordapparaat of bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Consulten in de avonduren of bij u thuis zijn, na overleg, mogelijk. Voor spoedeisende gevallen, ook in het weekend, kunt u telefonisch contact opnemen. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

De tarieven kunt u hier bekijken. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u weten wat homeopathie Zijderveld voor u kan betekenen? Kijk dan ook eens bij veelgestelde vragen of neem gerust contact op.