HOMEOPATHIE WAGENINGEN

Wat kan ik van een homeopathische behandeling verwachten?

Tijdens het eerste consult, waarvoor anderhalf uur of meer tijd gereserveerd wordt, vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats over uw huidige klachten, klachten in het verleden, ziekte en operaties in het verleden, ziekte in de familie, gebruik van medicatie etc. Daarnaast zijn gegevens over uw constitutie belangrijk : hoe is uw eetpatroon, hoe is uw slaap, hoe zijn ontlasting en urinelozing, bent u warmelijk of kouwelijk, hoe is uw transpiratie, bent u gevoelig voor weers- of seizoensinvloeden? Daarna komen aspecten over karakter en gewoontes aan de orde, en hoe uw psychische gesteldheid is. Indien nodig volgt aansluitend een lichamelijk onderzoek. Dit alles is nodig om een zo volledig mogelijk beeld van u te krijgen om naast de reguliere diagnose(s), ook tot een homeopathische diagnose te komen.

Aan het eind van het consult wordt een middel voorgeschreven en een vervolgafspraak gemaakt, meestal een maand na het eerste consult. Tijdens vervolgconsulten zal het vorige consult en het resultaat van het voorgeschreven middelen geëvalueerd worden.

Bij een klein probleem zal dit meestal niet meer dan 3 of 4 consulten in beslag nemen. Bij een ernstig of chronisch probleem moet u rekenen op een behandelduur van een half jaar tot een jaar, waarbij consulten eenmaal per maand tot twee maanden gebruikelijk zijn.

Wilt u meer weten over het homeopathisch consult? Klik dan hier.

Homeopathie Wageningen

Wie kan homeopathie Wageningen helpen?

Wie kan ik helpen? Voor de meeste mensen is de belangrijkste reden om een homeopathisch arts te bezoeken dat zij “niet lekker in hun vel zitten”. Eigenlijk is in principe elke aandoening, zowel psychisch als lichamelijk, homeopathisch goed te behandelen. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat niet in alle gevallen volledige genezing te bereiken is. Homeopathie Wageningen behandelt geen kwalen, maar de mens met die kwalen.

Hieronder volgen een aantal aandoeningen waarmee veel ervaring bestaat en waarbij homeopathie Wageningen werkzaam kan zijn:

 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Burnout
 • Depressieve gevoelens (ook na de bevalling)
 • Klachten waarvoor na onderzoek geen verklaring is gevonden
 • Gewrichtsaandoeningen
 • Fibromyalgie
 • Premenstruele klachten
 • Klachten in de zwangerschap of in het kraambed
 • Gedragsproblemen bij kinderen
  (ADHD, autisme, gevolgen van pesten op school)
 • Leerproblemen
 • Paniekstoornissen, Hyperventilatie
 • Post-traumatisch stress syndroom

Naar Culemborg met het openbaar vervoer?

Wanneer u vertrekt vanuit Ede-Wageningen is het ongeveer 45 minuten met de trein naar Culemborg. De artsenpraktijk voor Homeopathie Culemborg zit op maar 5 minuten loopafstand van het station in Culemborg! Voor het meest actuele reisschema kijkt u op de website van de NS.

Homeopathie Culemborg

Afspraken, tarieven en betalingen

Voor afspraken kunt u inspreken op het antwoordapparaat of bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Consulten in de avonduren of bij u thuis zijn, na overleg, mogelijk. Voor spoedeisende gevallen, ook in het weekend, kunt u telefonisch contact opnemen. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

De tarieven kunt u hier bekijken. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u weten wat homeopathie Wageningen voor u kan betekenen? Kijk dan ook eens bij veelgestelde vragen of neem gerust contact op.

 

ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE CULEMBORG

Artsenpraktijk voor Homeopathie
Godfried Bomansstraat 2
4103 WR Culemborg

0345- 476515

TELEFONISCH SPREEKUUR
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur.

Bij geen gehoor, spreek uw naam en telefoonnummer in op het antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.