HET HOMEOPATHISCH CONSULT

Voorbereiding op uw homeopathisch consult en het onderzoek tijdens het homeopathisch consult

De mens en niet alleen de kwaal
Bij de homeopathische behandeling van ziekte wordt niet alleen naar de klacht, maar naar de hele mens gekeken. Niet zozeer naar de organen afzonderlijk als wel naar het totale functioneren van de mens, inclusief zijn geestelijk functioneren.
Door herstel van het natuurlijk evenwicht zal de homeopathische behandeling uw welbevinden verbeteren. Het kan ervoor zorgen dat u in de toekomst minder vaak ziek wordt. Uw eigen weerstand functioneert dan beter en u wordt minder afhankelijk van geneesmiddelen.
Dit hele proces kan langzaam verlopen wanneer de klachten al lang bestaan.

Beoordeling gezondheidstoestand
Bij ieder consult wordt uw gezondheidstoestand beoordeeld. Tijdens het consult wordt zo nodig lichamelijk onderzoek verricht en eerst een reguliere medische diagnose gesteld. Bij huidklachten wordt de huid bekeken en beschreven. Bij hoest en kortademigheid worden hart en longen beluisterd, bij buikklachten buikonderzoek gedaan, uw bloeddruk wordt gemeten etc. Bijvoorbeeld bij kinderen met chronische verkoudheden worden onder andere hart en longen beluisterd, de keel en oren onderzocht. Daarnaast wordt lichamelijk onderzoek verricht op basis van de klachten van de patiënt, om ziektebeelden uit te sluiten. Net zoals gebruikelijk is tijdens een consult bij uw huisarts of specialist. Het kan voorkomen dat verder onderzoek, zoals bloedonderzoek, echo-onderzoek etc. of een andere behandeling noodzakelijk is. U wordt dan zo nodig terugverwezen naar uw huisarts of specialist.
Als u reguliere medicatie of supplementen gebruikt, wilt u deze dan meenemen bij het eerste consult? U kunt ook een uitdraai van de reguliere medicijnen die u gebruikt, opvragen bij uw apotheek. Daarnaast kunt u, via uw huisarts, de meest recente bloedonderzoeken en specialistenbrieven opvragen. Het is van belang dat er goed beeld wordt gevormd van de reguliere behandelingen en operaties tot op heden.

Vertel over uzelf
Een homeopathisch consult vergt meer tijd dan een consult bij een huisarts of specialist. Deze tijd is nodig om een goed beeld van de totale persoon te krijgen.
Door het onderstaande goed te lezen kunt u zich voorbereiden op de vragen die tijdens het consult gesteld worden. Hoe beter u bent voorbereid, des te beter kan het resultaat van de behandeling zijn. Neem de tijd voor de volgende vragen en maak gerust aantekeningen om tijdens het consult niets te vergeten.
– Wilt u uw klachten zo nauwkeurig mogelijk beschrijven? Bijvoorbeeld: wanneer zijn ze begonnen? Wat voelt u precies? Wanneer heeft u last? Welke invloeden maken de klachten erger of minder?
– Maak een overzicht van de ziekten en klachten die u vroeger gehad heeft. Eerdere behandelingen, zoals operaties en medicijnen geven aanvullende informatie. – – Welke medicijnen gebruikt u op dit moment?
– Ook verschijnselen zoals wratten, kloven en nagelbijten zijn belangrijk.
– Hoe werkt uw gestel? Denk daarbij aan ontlasting, urinelozing, transpiratie, temperatuurregeling, seksuele functies en slaap.
– Heeft u voorkeur voor of afkeer van bepaalde voedingsmiddelen? Krijgt u klachten door voedingsmiddelen?
– Hoe is uw karakter? Hoe reageert u op bijvoorbeeld vreugde, verdriet of boosheid. Heeft u bepaalde angsten?
– Daarnaast kijken we ook naar ziektes, klachten en reden van overlijden bij uw familie, ouders en grootouders. Erfelijke tendensen worden ook meegenomen in    de homeopathische behandeling.

Het kan zijn dat u onverklaarbare of merkwaardige verschijnselen of gevoelens heeft. Ieder mens heeft zijn eigenaardigheden. Dit soort gegevens is toch zeer belangrijk voor de keuze van het homeopathisch geneesmiddel. Aarzel daarom niet om dergelijke zaken ook te vertellen.

Met behulp van dit soort vragen zoeken wij gezamenlijk, naar alles wat u als mens typeert. Ieder mens is anders. Het voorschrift van de homeopathische geneesmiddelen past bij een mens zoals een sleutel in een slot past en activeert het gehele gestel om beter te werken. Uw verhaal is daarom van onschatbare waarde.